Μακέτα

Coca Cola “CHRISTMAS BOTTLE TREE”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Fanta “Παιζει φάση παίζει Fanta”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “100 YEARS CONTOUR”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “COKE AND MEALS”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “100 YEARS CONTOUR”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola ZERO “INVERTED PYRAMID”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “COKE AND MEALS”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ