Θεματικές Κατασκευές (Προβολές)

Coca Cola “COKE & MEALS”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “ZERO LEMON – COFFEE PLUS”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “50 YEARS”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Frulite Ψυγειοπροβολή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Amita και πρωινό πάνε μαζί
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Coca Cola “100 YEARS CONTOUR”
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ